Samenwerken en de straat op voor gezinnen uit Intra-Europese Migratie

De kindvriendelijke stad die Gent wil zijn, is er voor elk kind. Zowel voor kinderen uit gezinnen in armoede, als voor kinderen met migratieachtergrond.

 

Het project voor kinderen en gezinnen uit Intra-Europese Migratie achtergrond biedt toekomstperspectief. De straffe koppen in de pers over deze jongeren staan in schril contrast met de ingesteldheid van het project. Namelijk een integrale samenwerking tussen verschillende diensten uit de welzijnssector en er buiten.

De meerwaarde van het project alléén afwegen aan de mogelijke criminele feiten die veroorzaakt kunnen worden, is een kortzichtige benadering. Het evaluatierapport is duidelijk, er wordt vooruitgang geboekt. Het is toch te cynisch mochten we alleen maar jongeren gaan begeleiden die overlast plegen. Zo sturen we toch een vreemd signaal uit.

Belangrijker is dat de weg naar toekomstperspectief effectief wordt ondersteund. Dat deze jonge Gentenaars weten dat hun toekomst in onze stad ligt en we daarom ook aan de slag willen voor hun toekomst. De vier betrokken organisaties brengen elk hun eigen expertise en ervaring binnen in het overleg met politie, parket en buurtstewards. Dat is noodzakelijk om integraal te kunnen werken. De werking is op maat en, niet onbelangrijk, ook nog altijd op basis van vrijwilligheid en met respect voor de integriteit van de hulpverleners.

Tags: