Samen solidair tegen haat en terreur

Beste lezer,

Nog steeds wat verweesd na de terreuraanslagen in Brussel voorbije dinsdag, schrijven we deze laatste fractiemailing voor het paasverlof. Dinsdag 22 maart zal voor eeuwig verbonden blijven met deze barbaarse daden. Meer dan dertig mensen lieten het leven, vele anderen werden ernstig gewond omdat ze toevallig op de verkeerde plaats waren. We kunnen niet anders dan deze blinde haat met de grootste stelligheid te veroordelen.

Angst en haat zullen en mogen onze houding niet bepalen. Net zoals de vele andere activiteiten in Gent, was het een belangrijk signaal de tweede gemeenteraadsavond te laten doorgaan. Meerderheid en oppositie handelden in de grootste sereniteit de aangepaste agenda af; zonder grote tussenkomsten, enkel een stemming,…. uit eerbetoon aan alle slachtoffers, uit respect voor het verdriet van hun naasten.

Tegenover deze barbarij zetten wij verbondenheid, vrede en solidariteit. De Groen-fractie nodigt elk van jullie uit deel te nemen aan de hartverwarmende en serene bijeenkomsten die her en der plaatsvinden. In Gent komen we deze avond om 18 uur samen onder de stadshal. Het Facebook-event vind je hier.