Samen ouder worden in Gent

Bram Van Braeckevelt en Cengiz Cetinkaya – Commissie Welzijn, Werk en Milieu 18 januari 2016 – Tussenkomst bij Toelichting rapportering beleidsnota ‘Beleidsnota Ouderenbeleid: Op weg naar leeftijdsvriendelijk Gent’.

 

In een gemeenschappelijke commissie voor OCMW- en gemeenteraadsleden werd de tussentijdse evaluatie  van de beleidsnota Ouderenbeleid van schepen voor Seniorenbeleid en OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) voorgesteld. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt sprak zijn waardering uit voor de concrete intergenerationele projecten die de verbondenheid tussen jong en oud in Gent versterken. Ook voor de innovatieve projecten, zoals groepswonen voor Senioren, en betaalbare sociale assistentiewoningen, waarbij verzekerd wordt dat de oudere nog voldoende financiële middelen overhoud om te participeren aan de samenleving, had Bram lof. Groen OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya zette het innovatieve van dit beleid in de kijker: dit ouderenbeleid, dat zich ook richt naar senioren van vreemde afkomst moet ervoor kunnen zorgen dat alle oudere Gentenaars bereikt worden. Zo zet het OCMW nu al actief in op outreachend werken. Dit houdt in dat er een maatschappelijk assistent van het OCMW zitdag houdt binnen verschillende buurtcentra, moskeeën en andere locaties waar ouderen samenkomen. Cengiz vroeg dan ook om de eerste resultaten van al deze inspanningen binnenkort uitgebreid te bespreken.
Dankzij de inzet van professionele en vrijwillige inzet kunnen heel veel ouderen kwaliteitsvol leven in Gent, en dat verdient volgens de Groenfractie heel wat waardering.

 

Tags: