Reactie op de onregelmatigheden bij Gents Stadsontwikkelingsbedrijf (SOGent)

De voorbije dagen kwamen in de pers onregelmatigheden bij SOGent aan het licht. De artikels zijn gebaseerd op vaststellingen van een advocatenkantoor, dat één en ander onderzocht, precies op vraag van de Raad van Bestuur. De door dit kantoor naar voren geschoven oplossingen werden ondertussen door alle partijen unaniem ondersteund. Groen is tevreden dat er snel en doeltreffend is opgetreden.

 

Het was de digitale nieuwswebsite Apache die gisteren de onregelmatigheden bij SOGent onthulde. Politici-bestuurders zijn in deze niet rechtstreeks betrokken. Meer bepaald gaat het om allerlei handelingen van twee directeurs. Onrechtstreeks zijn de politici natuurlijk wel betrokken. Zij moeten er voor zorgen dat deze kwalijke zaak goed wordt afgehandeld en dat hebben ze tot nu ook gedaan.

 

Toen duidelijk werd dat het om meer ging dan een banale personeelsruzie heeft onder meer Groen er sterk op aangedrongen om snel en accuraat in te grijpen. Voor ons was het belangrijk dat dit in alle openheid gebeurde en dat de hele Raad van Bestuur (en dus ook de oppositie) betrokken zou worden. Die Raad heeft eind juni besloten om een administratief-juridisch onderzoek uit te laten voeren. Het was belangrijk voor de bestuurders om goed te kunnen inschatten wat de zwaarte was van de aantijgingen. Daarnaast zijn er toen al een aantal bewarende maatregelen genomen met onmiddellijke ingang.

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de handelingen van de directeurs laakbaar en twijfelachtig waren maar ook dat er geen strafrechtelijke fouten gemaakt zijn. De Raad van Bestuur besloot daarom unaniem in het belang van SOGent dat het beter was dat beide directeurs niet meer binnen het bedrijf zouden werken. Daarnaast moeten onmiddellijk de nodige garanties worden ingebouwd zodat dergelijke praktijken niet meer mogelijk zijn. De interne procedures moeten op punt worden gesteld zodat SOGent een meer correcte en transparante werking krijgt

 

Voor Groen is het belangrijk dat alle partijen in de Raad van Bestuur in alle openheid hebben samengewerkt om de problemen te bestuderen, conclusies te trekken en oplossingen uit te werken. Het is nu aan onze bestuurders om dit nauwgezet op te volgen.

Tags: