Praktijktesten werken wel

De Universiteit Gent onderzocht een jaar lang de discriminatie op de huurmarkt. Via structurele praktijktesten bij 86 actieve makelaars in Gent werd nagegaan of er al dan niet gediscrimineerd werd op basis van afkomst of beperking. Gent is hiermee de eerste stad die discriminatie op de huurmarkt systematisch in kaart brengt.

 

De resultaten van dit onderzoek?

Discriminatie op de huurmarkt daalt wanneer vastgoedmakelaars weten dat er praktijktesten georganiseerd worden. Kandidaat-huurders met een beperking kregen in 15 procent van de gevallen een negatief antwoord op hun vraag om een huis te bezichtigen. Mensen met een niet-Vlaamse naam vingen in 14 procent van de gevallen bot. Een duidelijke daling ten opzichte van 2015, toen respectievelijk 21 procent en 26 procent gediscrimineerd werd. “Het aantal gevallen van discriminatie is dus gedaald, en dat is bemoedigend,” zegt raadslid Zeneb Bensafia, “maar er is nog werk aan de winkel. Twaalf van de 86 onderzochte makelaars discrimineren immers nog steeds." Daarom gaat Unia, het Gelijke Kansencentrum, nu individueel met die makelaars aan de slag met de bedoeling hen bij te sturen. Ze worden uitgenodigd voor een gesprek, vorming of verdere begeleiding op maat. En na de vorming wordt opnieuw getest.

Tags: