Praktijktesten op de Gentse huurmarkt

Zeneb Bensafia – Gemeenteraar – 29 juni 2016 – Tussenkomst bij 'Afsprakenkader uitvoering en opvolging van praktijktesten op de Gentse huurmarkt' met UNIA 

 

Op de gemeenteraad werd de samenwerkingsovereenkomst met het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia) goedgekeurd. Voortaan worden praktijktesten op de Gentse huurmarkt mogelijk. De beoogde praktijktesten zullen zo objectief en transparant mogelijk georganiseerd worden én beantwoorden aan een reeks strenge kwaliteitseisen. Ook bevat de overeenkomst enkele juridische garanties en randvoorwaarden, onder meer inzake privacy en vertrouwelijkheid.

Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia uitte haar appreciatie voor het afsprakenkader. Want als we de discriminatie op de huurmarkt effectief een halt willen toeroepen, stelde ze, moeten er duidelijke afspraken gelden hoe onze Stad de discriminatie best aanpakt. Op dit ogenblik zijn immers nog onvoldoende effectieve mechanismen om het recht op wonen te garanderen voor iedere burger, of het nu een kandidaat huurder is met een migratie-achtergrond, een alleenstaande ouder, of iemand met een beperking. Daarom zijn deze praktijktesten noodzakelijk.

Zeneb benadrukte nog dat het niet de bedoeling is een heksenjacht te voeren op de verhuurders en de immobiliënkantoren, het gaat ook maar om een minderheid die discrimineert en zo de hele sector een negatief imago bezorgt. Maar elk voorval van discriminatie blijft er één te veel!

Tags: