Politie investeert in diversiteit

Iedereen heeft baat bij een Gentse weerspiegeling in het politiekorps. Groen klopt al langer op de nagel om concrete stappen te zetten om de diversiteit in het korps te vergroten en stelde al heel wat vragen daarover in de gemeenteraad. Hierop werden verschillende engagementen genomen: vormingen, wervingsacties,…  

 

Toch blijven er drempels: de aantrekkelijkheid van het korps voor Gentenaars met andere origine en de taalvaardigheid bij formele procedures. Daarom komen er in 2017 drie nieuwe diversiteitsmentoren bij. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt benadrukte het belang van een goede achtergrond (opleiding, ervaring) en de actieve rol van de mentoren in de verschillende gemeenschappen. De burgemeester beaamde dit.
Er komen ook 30 inspecteurs bij. Dit zal de nabijheid van de politie bij de burgers verhogen en biedt ook kansen om nieuwe aanwervingen en diversiteit te vergroten. 

Tags: