U wist het al: geen GAS-boetes voor spelende kinderen in Gent

Recent was er beroering in gemeenten als Merelbeke over hun GAS-reglement, waardoor ook spelende kinderen een boete kunnen krijgen. De N-VA probeerde hier munt uit te slaan door te opperen dat dit ook in Gent het geval was. Hierdoor negeren ze feiten: het is correct dat ook in het Gentse politiereglement een passage staat over spelende kinderen, maar in Gent hebben kinderen nog nooit een GAS-boete gekregen voor bijvoorbeeld sneeuwballen gooien. Dat is ook de visie van Groen: kinderen hebben het recht om te spelen, en moeten daar de ruimte voor krijgen. Om daar geen twijfel over te laten bestaan, stelde Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans al bij de eerste gemeenteraad van deze legislatuur een vraag aan burgemeester Termont (sp.a). Die beaamde dat spelende kinderen niet geverbaliseerd worden. Verder bleek het aantal minderjarigen dat in Gent een GAS-boete krijgt erg laag. De meeste GAS-boetes in Gent gaan om het beteugelen van wildplassen en sluikstorten. Het voorstel van raadsbesluit van de N-VA om de zinsnede over spelende kinderen uit het reglement te halen was dan ook een symboolvoorstel, dat niets veranderde aan de realiteit. De bewuste passage van het politiereglement werd dan, op basis van een amendement van het college, unaniem gewijzigd.

 

 

Tags: