Pilootproject met auditieve bakens

Auditieve bakens moeten mensen met een gezichtsbeperking veilig naar de overkant van de straat helpen. Zeneb Bensafia volgt een Gents proefproject al langer op. Ze is tevreden met de vooruitgang, nu al twaalf oversteekplaatsen voorzien werden van dergelijke bakens. Maar er is nog werk aan de winkel.

 

Sinds 2014 loopt er in Gent een proefproject waarbij rateltikkers aan oversteekplaatsen vervangen worden door auditieve bakens. Een rateltikker is een akoestisch signaal aan voetgangerslichten dat er voor zorgt dat blinde en slechtziende personen veilig kunnen oversteken. Maar dit leidde geregeld tot klachten van omwonenden over geluidshinder. Daarom werden die tikkers vervangen door auditieve bakens. Met behulp van een stem en een duidelijk signaal worden de mensen naar de overkant begeleid. Er wordt ook gezegd op welke straat of hoek ze zich juist bevinden.

 

Zeneb Bensafia vroeg bevoegd schepen Tapmaz (sp.a) nogmaals naar de vooruitgang van dit project. De schepen antwoordde dat het project positief geëvalueerd werd door zwakke weggebruikers, en in het bijzonder door personen met een beperking. Ondertussen werden reeds een twaalftal bakens geïnstalleerd op de binnenring en een aantal invalswegen. Een zevental  drukke kruispunten waarvoor de Stad bij Vlaanderen een aanvraag deed, werden nog niet van  auditieve bakens voorzien. In het systeem zit immers nog een technisch probleem, waarvoor voorlopig geen oplossing werd gevonden. Dit probleem moet nu eerst van de baan.

 

Wetende dat de gebruikers zelf het systeem goed evalueren, is Zeneb best tevreden met de geboekte  vooruitgang. Maar dat een technisch probleem de uitrol naar andere drukke kruispunten verhindert, blijft natuurlijk een minpunt. Voor Zeneb is het daarom logisch dat de nieuwe  toegankelijkheidsambtenaar van de Stad binnenkort een oplossing zoekt voor dit mankement. 

Tags: