Partij

Partijbestuur

Het partijbestuur is de motor van de partij. De vergadering draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de partij-afdeling, volgt de politieke actualiteit op de voet en neemt initiatief wanneer nodig. De leden van het partijbestuur vind je hier.

 

Lokale afdelingen

Groen Gent bestaat uit zeven lokale afdelingen.

 

Politieke raad

De politieke raad (PoRa) zet de grote lijnen uit. Deze raad vergadert tweemaandelijks en weerspiegelt de samenstelling van de partij. De vergadering fungeert als een klankbord voor de mandatarissen en de partijleiding t.a.v. de planning en het gevoerde beleid. Meer info over de samenstelling van de PoRa vind je hier.

 

Groenkrant

De Groenkrant is het ledenblad van Groen Gent en verschijnt 4 keer per jaar. Bekijk hier het archief.

 

Huis-aan-Huisblad

Het Huis-aan-Huisblad verschijnt tweejaarlijks en wordt in alle Gentse bussen gebust. Bekijk hier het archief.