Groencafé Gent Deelstad

Delen is aan een steile opmars bezig: van autodelen, fietsdelen en samenhuizen tot het delen (of ruilen) van informatie, gereedschap, kleren, een tuin of maaltijd. In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is het vandaag mogelijk om kennis, producten of ruimte te delen met anderen. Toegang hebben tot een product wordt belangrijker en waardevoller dan het product zelf te bezitten. Van onderop groeiende deelinitiatieven kunnen bovendien een parallelle economie creëren, complementair aan de bestaande. Omdat lokaal verankerde initiatieven kunnen helpen om van Gent een sociale en klimaatneutrale stad te maken, vindt de Groen fractie het erg belangrijk om er een gepaste omkadering en stimulansen voor te voorzien. Inspiratie voor 'Gent Deelstad' zoeken we bij sharing cities wereldwijd zoals Seoul (in Zuid-Korea) en Medellín (in Colombia) en bij iedereen die wil meedenken op het Groen Café Gent Deelstad.

Met gemeenteraadsleden Caroline Van Peteghem en Sara Matthieu, en deel-expert Angelo Meuleman.

Gruut, Grote Huidevettershoek 10, Gent, om 20u.

Gratis toegang, iedereen welkom!

Datum agenda: 

dinsdag, maart 31, 2015