Parkeerplan in Gent wordt geoptimaliseerd

Het nieuwe Parkeerplan is exact een jaar oud. Bewonerszones werden groter en er kwamen nieuwe zones voor betalend parkeren. Alle zones kregen ook aangepaste parkeertarieven. Cijfers over de parkeerdruk worden nog verzameld, maar we krijgen wel vanuit verschillende wijken positieve signalen van bewoners dat ze gemakkelijker parkeerplaats vinden. Tegelijk hebben we gemerkt dat het plan op sommige punten beter kon. Daarom treffen we een aantal maatregelen. Het doel: de parkeerdruk op straat verder verlagen, in het bijzonder die straten in de buurt van overdekte parkings,  en een antwoord bieden op vaak terugkerende opmerkingen. ​
 

Alles op een rijtje:

Parkeertarieven op elkaar afstemmen

 • ​​De ​tarieven van de parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis dalen. Zo komt er een evenwicht tussen bovengrondse en ondergrondse parkeertarieven in de oranje zone. Dat betekent dat parkeren in de toekomst in die parkings slechts 1 euro per uur bedraagt, met een maximum van 10 euro. Nu is dat nog 14 euro.​
 • Vanaf juli 2017 verlaagt het avondtarief vanaf 19 uur in alle ondergrondse parkings van de Stad Gent naar 1 euro per uur. Dat wordt afgetopt tot maximaal 4 euro. Wie na 19 uur langer parkeert dan 4 uur, betaalt dus 4 euro. Momenteel bedraagt het avondtarief 1,5 euro per uur, met een maximum van 6 euro. De lagere parkeerdruk ’s avonds maakte deze aanpassing mogelijk.
 • Op koopzondagen geldt vanaf juli 2017 het zondagtarief van 1,5 euro per uur, met een maximum van 6 euro per dag voor alle ondergrondse parkings. Nu is dat nog het gewone 'weektarief'.
   

Bezoekerstickets voor bewoners van de rode en oranje​ zone

 • In de rode en oranje zone moet men betalend parkeren tot respectievelijk 24 en 23 uur. Om bezoekers van bewoners van beide zones tegemoet te komen, zal de Stad Gent jaarlijks 12 digitale bezoekerstickets per domicilie uitreiken. Deze zijn geldig van 19 tot 24 uur. Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt momenteel vanaf wanneer het de bezoekerstickets kan uitreiken. 
   

Verlengde parkeerduur in gele zone

 • In de gele zone (stationsbuurten) is er nood aan langer parkeren. Vandaag kan men er een parkeerticket nemen dat maximum 3 uur geldig is. De parkeerduur in de gele zone wordt verlengd naar 5 uur. Het tarief in de gele zone bedraagt 1,5 euro per uur. Ook hier wordt onderzocht hoe snel dit kan ingaan. De parkeerapp die wordt voorgesteld op 31 mei 2017, maakt de langere parkeerduur in de gele zones al mogelijk.
   

Afbakening groene ​zones

 • In het najaar van 2017 wordt de afbakening van de randen van het groene gebied op een aantal plaatsen bijgestuurd.