Ouderenzorg hervormd op maat van de Gentse Senior

Cengiz Cetinkaya – Raad voor Maatschappelijk Welzijn – 12 mei 2016 – Tussenkomst bij de goedkeuring van de hervorming ouderenzorg

 

Ongeveer anderhalfjaar geleden is binnen het OCMW Gent een traject gestart om ouderenzorg te hervormen. De noden en wensen van de Gentse senioren evolueren en om de zorg voor onze ouderen hedendaags en toekomstgericht verder uit te bouwen werkte OCMW Gent een nieuwe organisatiestructuur uit. Gent wordt opgedeeld in 5 regio’s, met een woonzorgcentrum (WZC), andere woonvormen voor zorgbehoevende senioren (assistentiewoningen, groepswonen voor senioren,…)  Lokale Dienstencentra (LDC),  en Antennes. Door regionaal te werken, moet het beleid beter afgestemd worden op de noden van senioren in hun regio. Tevens moet dit het OCMW toelaten zijn rol als regisseur van de Gentse Ouderenzorg naar behoren op te nemen, samen met alle andere private initiatieven. Op die manier moet de Gentse senior kunnen beschikken over een breed gamma van diensten, afgestemd op evoluerende noden op vlak van wonen, vrijetijdsbesteding, sociale contacten… Het plan creëert ook ruimte voor verdere innovatie en voor versterking van de LDC’s en WZC. Groen OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya uitte zijn appreciatie voor de hervorming en benadrukte het belang van input vanuit de medewerkers. Er is tijdens dit traject verschillende keren bijgestuurd na input van de medewerkers en ook in de toekomst blijven ideeën welkom.
 

Tags: