Optima Commissie: op naar de aanbevelingen

Sara Matthieu – Commissie ‘Sui Generis’ – 4 en 6 oktober 2016
 

De Commissie ‘Sui Generis’ kwam de voorbije week tweemaal samen. Op dinsdag kwamen voornamelijk (ex-)schepenen aan het woord. Uitgekeken werd naar de getuigenis van Groen schepen Watteeuw, die zich in het verleden als oppositielid vaak erg kritisch uitliet over de beurs in Cannes. Filip Watteeuw is nog steeds kritisch, maar dat is geen hinder om aanwezig te zijn en contacten te leggen, zolang de meerwaarde daarvan duidelijk is. Hij besloot met een oproep aan de leden van de commissie de deelname van de Stad aan dergelijke beurzen jaarlijks kritisch en constructief te evalueren.

Donderdag werd mevrouw Verbeek opgeroepen. Ze is stafmedewerker ‘bestuurlijke organisatie’ bij de Vlaamse Vereniging Steden en gemeenten (VVSG). Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu vroeg haar of andere steden 'best practices' hebben die mandatarissen kunnen versterken in hun onafhankelijkheid tijdens de uitvoering van opdrachten en werken. En of ze weet heeft van bestaande deontologische voorschriften wanneer (uitvoerende) mandatarissen er ook private bestuursfuncties op nahouden. Mevrouw Verbeek kon niet zomaar onmiddellijk enkele ‘best practices’ naar voren schuiven. Ze erkende dat de Gentse deontologische code zijn verdienste heeft, maar ook aan actualisering toe is. Ze verwees naar Nederland, waar besturen al iets verder staan in wat ze ‘politieke integriteit’ noemde.

We hebben in de loop van de verschillende zittingen als fractie meer zicht gekregen op de totstandkoming van het stadion, het reilen en zeilen van de vastgoedsector in onze stad en de MIPIM beurs. Die info zal nu getoetst worden aan de deontologische code, om te bekijken waar deze moet worden aangevuld of bijgeschaafd. Maar ook hoe we stadsontwikkeling in onze stad en de besluitvorming hieromtrent transparanter kunnen maken. De Groen- fractie is alvast klaar om hiervoor de nodige aanbevelingen te formuleren. De verslaggevers kunnen dan aan de slag om het eindrapport te schrijven, op basis van de aanbevelingen van alle fracties. Eind oktober moet dit aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
 

Tags: