Optima Commissie: Meer en meer in kaart

Elke Decruynaere en Caroline Van Peteghem – Commissie ‘sui generis’ – 22 september 2016

Alle schijnwerpers van de Gentse Optima Commissie waren gisteren gericht op de komst van Jeroen Piqueur. Duidelijk werd alvast dat Piqueur de bouw van het voetbalstadion nooit zou aangekund hebben, en dat een overname door een andere projectontwikkelaar, Paul Gheyssens, de enige mogelijkheid was om het project slaagkans te geven.

Marc Dubois was opgeroepen omdat hij destijds – als architectuurcriticus - op zijn website een kritisch artikel schreef over de intieme band tussen het Gentse bestuur en sommige architecten. Schepen Decruynaere citeerde Dubois’ artikel, meer bepaald een passage die veel minder aandacht kreeg in de pers: (…) Gelukkig is deze tijd voorbij en worden voor dit soort publieksprojecten grote ontwerpeisen gesteld en verloopt de procedure tot aanstelling veel transparanter (…).” Uit het antwoord op Elkes vraag wat er dan precies veranderd is, blijkt dat het tijdperk van ‘ons kent ons’ toch eerder iets is van de vorige eeuw. Bovendien heerst in de publieke opinie erg veel verwarring tussen overheidsopdrachten, die absoluut transparant moeten verlopen en opdrachten tussen private ondernemers onderling, die sowieso een ander, niet publiek karakter hebben.

Dat bleek trouwens ook uit het getuigenis van architect Bontinck van het gelijknamige bureau, dat wordt genoemd als één van de architectenbureaus met een te innige band Hierop bevraagd, o.a. door Groen raadslid Caroline Van Peteghem, gaf de architect aan dat hij de voorbije jaren helemaal niet zoveel projecten toegewezen kreeg van de stad, niettegenstaande zijn bureau wel vaker intekende op opdrachten of meedeed aan wedstrijden.

Voor de Groen-fractie is het te vroeg om uit dit alles conclusies ten gronde te trekken. Duidelijk wordt wel dat de voorbije maanden een sfeer van verdachtmakingen werd gecreëerd, die de opdracht van deze commissie erg bemoeilijkt. Voor Groen gaat het er nog steeds om mogelijke inbreuken op de deontologische code van mandatarissen te onderzoeken, en aanbevelingen voor de toekomst te doen.


 

Tags: