Optima-commssie: deontologische regels verder verfijnen

Dirk Holemans en Caroline Van Peteghem – Commissie ‘sui generis’ – 5 september 2016

 

Voorbije maandag kwam de Gentse ‘Optima-commissie’ opnieuw samen. Burgemeester Termont (sp.a) kwam nogmaals aan het woord, nadat hij vorige week nieuwe stukken aan de commissieleden had overhandigd. Groen Raadslid Dirk Holemans vatte het debat met de burgemeester samen, maar wou vooral weten of de deontologische code voor mandatarissen in de toekomst dient te worden bijgestuurd. De code vermeldt al duidelijk dat tussenkomen in procedures om derden te begunstigen, uit den boze is. Dirk opperde dat de code ook gedragsregels zou kunnen opnemen die gelden tijdens de uitvoering van opdrachten en werken.

Als laatste kwam Versnick (Open VLD) aan het woord, niet zozeer over zijn huidige mandaten als gemeenteraadslid en provinciaal gedeputeerde, maar vooral over zijn vroegere opdrachten als Gents schepen en voorzitter van Sogent (het stadsontwikkelingsbedrijf). Groen raadslid Caroline Van Peteghem vroeg Versnick in welke mate hij zicht had op de vastgoedactiviteiten van Optima. In de pers konden we lezen hoe Optima Global Estate de vastgoedprijzen in het Gentse zou hebben opgedreven.

Daar als Gents mandataris weet van hebben, laat staan eraan meewerken, is moeilijk te verantwoorden naar de Gentenaars. Versnick verduidelijkte dat hij als bestuurder van de holding Optima Group niet vertrouwd was met de praktijk van Optima Global Estate. Vraag is of dergelijke onduidelijkheden nog hanteerbaar zijn in de 21ste eeuw.

Tags: