'Optima-commissie' moet aan de slag nu

Bram Van Braeckevelt – Gemeenteraad – 27 juni 2016 – Tussenkomst bij Ordemotie van de oppositie 

 

De voorbije weken domineerde de Optima-zaak de Gentse politiek. De ophef die voortvloeit uit het faillissement van de Optimabank is begrijpelijk; daarnaast leidde de al dan niet vermeende nauwe banden tussen politiek en de vastgoedsector in de Arteveldestad tot heel wat controverse. Burgemeester Daniël Termont gewaagde daarbij zelf van mogelijk onvoorzichtige contacten met het bedrijfsleven en vroeg daarom dat de deontologische commissie van de Gentse gemeenteraad zijn contacten zou toetsen aan de bestaande deontologische code. Dit leidde tot een uitgebreid en gemediatiseerd debat in de gemeenteraad.
Voor Groen Gent pleitte fractieleider Bram Van Braeckevelt voor volledige openheid en transparantie, zodat de Gentenaar weet of er al dan niet deontologische fouten werden gemaakt. Wanneer de geloofwaardigheid van de politiek op het spel staat, is elke zichzelf respecterende democratie dit immers verplicht.

 

Na overleg, beslisten de fractieleiders van oppositie en meerderheid in consensus een zogenaamde commissie “sui generis” op te richten: deze speciaal opgerichte commissie zal openbaar en in alle vrijheid mogelijke inbreuken op de deontologische code in de contacten tussen burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en Optima kunnen onderzoeken. Nog voor de Gentse Feesten zal deze commissie onder voorzitterschap van een commissielid van de oppositie van start gaan. Eind september, uiterlijk oktober moet de commissie een rapport afleveren met mogelijke aanbevelingen.
Bram: “De commissie moet zijn werk grondig doen, dat zijn we de Gentenaar verplicht. Maar daarmee is het Optima bankendossier nog niet behandeld. Voor dit bankendossier is niet een Gentse commissie, maar wel een parlementaire onderzoekscommissie goedgeplaatst.” (De federale Kamer gaf hiervoor gisteren trouwens zijn fiat.)
 

In de rand van het debat lokte Vlaams Belang een vertrouwensstemming uit over de positie van de burgemeester. Bram noemde dit hypocriet. Ontslag vragen over feiten die niet gekend zijn en die nog ter bespreking voorliggen, slaat op niets. Groen behoudt zijn vertrouwen in de burgemeester en kartelpartner sp.a tot zolang geen ernstige of harde feiten zijn aangetoond. Voor Groen zullen Elke Decruynaere, Bram Van Braeckevelt, Saraswati Matthieu en Dirk Holemans de commissie opvolgen, Caroline Van Peteghem en Steven Vromman zijn plaatsvangers.

 

Tags: