Oplossing voor 'paaltjesoorlog'

Het Laatste Nieuws - zaterdag 2 januari 2016

 

De zuidelijke stationsbuurt in Gent - die in het voorjaar verwikkeld was in een 'paaltjesoorlog' - krijgt een definitief circulatieplan. Zonder paaltjes dit keer. In een aantal straten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd en de Sint-Denijslaan wordt een fietsstraat.


De ene helft van de stationsbuurt klaagt over sluipverkeer van de Voskenslaan naar de Kortrijksesteenweg, dat door de wijk rijdt om de Sterre te ontwijken. De andere helft vindt het makkelijk om vlot met de auto tot voor de deur te rijden.


De stad wilde het sluipverkeer bannen en startte in het voorjaar een proefproject waarbij enkele straten 'doorgeknipt' werden met paaltjes. De reacties waren ongezien. Binnen de kortste keren ontstond in de wijk een heuse 'paaltjesoorlog', waarbij de buren lijnrecht tegenover elkaar stonden. Pamfletten pro en contra verhitten de gemoederen, er werden bloembakken vernield en het trieste hoogtepunt was een paaltje dat met brandversnellers in rook opging. Na een enquête bleek de clan 'contra-de-paaltjes' in de meerderheid, dus werden de paaltjes weggehaald. Daarna werd wel een mobiliteitsoverleg met de buurtbewoners opgestart om tot een oplossing te komen. En die is er nu.
 

Sluipverkeer


"Het is een definitief circulatieplan voor de zuidelijke stationsbuurt, geen proefproject", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Het plan verzoent de wens dat de buurt 'moeilijker' toegankelijk moet zijn voor sluipverkeer en de wens dat de bewoners van de buurt vlot hun huizen kunnen bereiken met de auto. In grote lijnen worden enkele straten eenrichtingsverkeer, de Sint-Denijslaan wordt een fietsstraat en er komen uitstulpingen en obstakels om het verkeer af te remmen."
Het voorstel werd ook goedgekeurd door het Gentse stadsbestuur. We zetten de concrete ingrepen op een rij.


Op het punt waar de Poelsnepstraat op de Ganzendries uitkomt, wordt de breedte van de weg smaller door het voetpad breder te maken. Ook de rijbaan aan de Poelsnepstraat wordt versmald en er komt een aantrekkelijke zone met groen. Zo wordt autoverkeer dat uit de Ganzendries komt, verplicht om trager te rijden.
In de Maaltebruggestraat aan Zieklien komt er een eilandje dat ervoor moet zorgen dat auto's de bocht niet afsnijden, zodat de 'T' veiliger wordt voor fietsers.
Aan de overkant van de Maaltebruggestraat op dat punt, komt er een parkeerverbod, zodat auto's zonder problemen de bocht kunnen nemen. Aan de school wordt voor de veiligheid van de zachte weggebruikers de rijbaan versmald. Het stuk Sint-Denijslaan tussen de Kortrijksesteenweg en het Mathildeplein wordt een fietsstraat. Dat wil zeggen dat de auto's er achter de fietsers moeten blijven.
De Tuinwijklaan moet veiliger worden voor fietsers. Ook worden de dwarsparkeerplaatsen door middel van betonblokken achteruit getrokken om meer ruimte voor voetgangers te maken.
Eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Tuinwijklaan, Maaltebruggestraat - tussen Zieklien en Leeuwerikstraat - en een stuk van de Reigerstraat. Een stukje Sint-Denijslaan naast de Kortrijksesteenweg blijft tweerichting, zodat werknemers van de Belgacomsite rechtstreeks kunnen aansluiten op de Kortrijksesteenweg en zo niet door de buurt hoeven te rijden.


De circulatiemaatregelen worden ingevoerd in de eerste maanden van dit nieuwe jaar. De markeringen en uitstulpingen volgen later.

Tags: