Op weg naar meer duurzame sportevenementen

Duurzame sportevenementen organiseren, het blijft een hele uitdaging. Voor de Groen-fractie is dit al langer een aandachtspunt. Groen gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya ziet dat er stilaan verbetering komt.

In het verleden stelde Groen gemeenteraadslid Steven Vromman al meermaals de vraag aan schepen van Sport Tapmaz (sp.a) om dergelijke evenementen te verduurzamen. Nu een subsidieovereenkomst met vzw Maspoe voorlag op de commissie sport, wou Cengiz graag van de schepen weten hoe zal toegekeken worden op de engagementen waartoe de organisator zich verbindt. Maspoe vzw organiseert de Indoor-atletiek meeting in de Topsporthal Vlaanderen de komende drie jaren. In de overeenkomst  engageren ze zich tot het nemen van mobiliteitsmaatregelen, maatregelen voor  afvalpreventie en selectieve inzameling,  en gepaste geluidsmaatregelen.

Dergelijke verbintenissen in subsidieovereenkomsten zijn maar efficiënt als de organisator ook weet dat er toegekeken wordt op het resultaat. Daarom wou Cengiz van de schepen weten hoe deze engagementen worden opgevolgd, en of de organisator dus zijn inspanningen  zou moeten bijsturen. En zou een terugkoppeling naar de commissie dan geen goede zaak zijn? De schepen nam Cengiz’ suggestie over: de evaluatieverslagen over dergelijke evenementen zullen voortaan jaarlijks aan de commissie voorgelegd worden. Zo kunnen de vorderingen gevolgd worden, en kan er bijgestuurd worden wanneer nodig.

Tags: