Op naar 20.000 gebruikers in 2020

Het Laatste Nieuws - 29 december 2015

 

Binnenkort landt Bolides in Gent. Dat is een Antwerpse organisatie voor autodelen. Het zal de zesde speler op de Gentse markt van autodelen zijn, en het stadsbestuur juicht dit toe. "Elke gebruiker van autodelen is een gewonnen parkeerplaats", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

Vanaf januari strijkt Bolides neer in Gent. Het is een firma van 2 Antwerpse ondernemers, opgestart in 2014. In hun thuisstad Antwerpen zetten ze hun autodeelsysteem op poten. Leuk én anders aan Bolides is dat je geen abonnement hoeft te nemen, zoals bij Cambio wel moet. Bij Bolides betaal je enkel voor het effectief gebruik van een auto. De tarieven zijn 7,5 euro per uur met daar bovenop 0,145 euro per gereden kilometer. De stad Gent juicht de komst van Bolides toe. "Hoe meer aanbod van autodelen er is, hoe beter", vindt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw . "Want elke autodeler betekent een gewonnen parkeerplaats. De firma's gaan ook niet per se met elkaar in concurrentie, ze hebben elk hun eigen modaliteiten en mikken elk op een ander doelpubliek, al is de uitkomst hetzelfde: autodelen."

In Gent was Cambio tot nu toe de grootste, en historisch ook de meest bekende autodeel-organisatie. Zij tellen vandaag 101 deelvoertuigen in Gent, voor meer dan 3.300 gebruikers. Maar ook de particuliere organisatie Dégage doet het goed. Zij hebben al een kleine 50 voertuigen, en om en bij de 500 leden. Bij Dégage gebruik je een particuliere wagen, en ga je zelf de sleutels ophalen en terugbrengen. Naast die twee bekende zijn er ook nog Tapazz, Autopia en Partago. Bolides wordt dus de zesde autodeelfirma in Gent.


Autodeelplan


Er is nog een klein praktisch probleem. De autostaanplaatsen voor deelvoertuigen zijn momenteel gereserveerd voor Cambio.
"Maar dat is niet onoverkomelijk", zegt Watteeuw. "Bolides werkt met een app, waarmee de gebruikers een auto vinden die in een bepaalde zone staat. Zij hoeven geen 'vaste' parkeerplaatsen. Wij werken intussen met de stad aan een 'autodeelplan'. Daarmee zou dan een soort bewonerskaart voor deelauto's gelanceerd worden, zodat die overal kunnen staan."

Gent telt momenteel een kleine 5.000 gebruikers van het deelauto-systeem. Watteeuw wil dat aantal spectaculair zien stijgen. Hij hoopt op 20.000 gebruikers tegen 2020. "Hoe meer aanbod er is, hoe makkelijker mensen zullen overstappen", denkt hij. Voordeel van autodelen is dat je nooit zelf naar de garage of de keuring moet, en dat een auto niet nodeloos stil staat op een oprit bij mensen die hem nauwelijks gebruiken.

Tags: