Ook kwetsbare mama’s kunnen nu kolftoestel voor borstvoeding huren of kopen

Evita Willaert - Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening Algemene Zaken (BCSD AZ) – 19 april 2016 – Tussenkomst in de kosten voor het huren/aankopen van een kolftoestel – Kennisneming

 

In februari interpelleerde Groen OCMW-raadslid Evita Willaert OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) over een mogelijke tussenkomst van het OCMW in het huren van een kolftoestel voor borstvoeding voor mama’s die het financieel moeilijk hebben. Het Gentse OCMW komt al tussen in de kost van eerste leeftijdsmelk. Maar er zijn ook mama’s die graag borstvoeding willen geven. 65% van de vrouwen kiest ervoor met borstvoeding te starten. Bij kansarme vrouwen is dit slechts 35%. Nochtans is borstvoeding de meest gezonde – én goedkoopste – voeding voor baby’s. Maar borstvoeding geven loopt, zeker in het begin, niet altijd optimaal. Een kolf is dan een hele hulp.

Evita was dan ook tevreden met het positieve antwoord van deze week. Er zijn twee mogelijkheden: het OCMW schiet de waarborg voor het huren van een elektrische kolf voor en neemt de kosten van de huur op zich; of neemt de kosten van het kopen van een handmatige kolf voor haar rekening. Dit op basis van een aanvraag vanuit Kind & Gezin, een arts of een zelfstandig verpleegkundige/vroedvrouw. Deze nieuwe optie zal actief kenbaar gemaakt worden aan cliënten en doorverwijzers. Een stevig duwtje in de rug voor borstvoeding, ook voor kwetsbare mama’s, concludeerde Evita.

Tags: