Ontwerp Mobiliteitsplan goedgekeurd!

Het Nieuwsblad - 24 februari 2015

De gemeenteraad heeft gisteravond het mobiliteitsplan goedgekeurd. De oppositie voerde een scherp debat maar bracht geen nieuwe procedurekwesties aan.

Met vijfendertig tegen vijftien overleefde het mobiliteitsplan gisteravond probleemloos de stemming op de gemeenteraad. Logisch, het stadsbestuur heeft een ruime meerderheid.

Het was wel afwachten of de oppositie nog iets in haar mouw had zitten. Tijdens de zitting in januari was het immers pijnlijk misgelopen, toen oppositiepartijen N-VA en CD&V een procedurekwestie aanbrachten en daarop de zaal verlieten. De stad had nagelaten om over het plan aan de gemeenteraad een voorstel van participatietraject voor te leggen, terwijl dat verplicht wordt door een Vlaams decreet. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) kon alleen toegeven dat er inderdaad een vormelijke fout was gemaakt. Omdat N-VA ermee dreigde een procedure te starten bij de gouverneur, werd beslist om het mobiliteitsplan nog niet goed te keuren maar voorlopig uit te stellen.

Gisteren doken geen nieuwe procedurekwesties op. De oppositie nam wel uitgebreid de tijd om het plan inhoudelijk onder vuur te nemen. Ze hekelde in een scherp debat vooral de nu al verzadigde stadsring R40 en het gebrek aan communicatie.

Het mobiliteitsplan is nu nog niet definitief goedgekeurd. Het werd gisteren 'voorlopig vastgesteld' en is nu een ontwerpplan.

Publicatie in kranten

Er volgt een verplicht inspraaktraject. Gentenaars krijgen vijf weken de tijd om hun bedenkingen te uiten. Dat de stad daarmee vooruit wil, bewijst het feit dat meteen na de gemeenteraad al het schepencollege bijeenkwam om de procedure te beginnen. In de loop van de volgende dagen zal het plan worden gepubliceerd in enkele kranten en op de website van Stad Gent. Wie bezwaren heeft, zal die dan kunnen indienen.

Er komt ook een informatiemoment over de inspraakprocedure. 'Iedereen zal zijn zeg kunnen doen. En we zullen de tijd nemen om op de kritiek te antwoorden', aldus Filip Watteeuw, die na de stemming zichtbaar opgelucht was. 'Het is een plan met veel kwaliteiten. Ik ben blij dat we ermee verder kunnen.'