Kindvriendelijke stad - onderwijs - jeugdbeleid

Hieronder vind je alles over de thema's Opvoeding en onderwijs en Kind- en jeugdvriendelijke stad. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Opvoeding en onderwijs

Kind- en jeugdvriendelijke stad

 

Gent moet nog kindvriendelijker worden. In de stad is alles dichtbij, valt er veel te beleven, voel je de hartslag van een geglobaliseerde wereld. Jongeren worden er weerbaar in een superdiverse wereld. Het is de beste voorbereiding op morgen, want de toekomst is aan de steden.

Een beleid voor elke Gentse jongere, met focus op de meest kwetsbare, verhoogt de leefbaarheid voor iedereen. Maar we zijn niet blind voor mogelijke intergenerationele conflicten en zoeken daarom naar oplossingen die iedereen ten goede komen. Daarom moeten kinderen, jongeren, jonge gezinnen, middenveldorganisaties en andere actoren als partner betrokken worden bij het beleid. De uitbouw van een netwerk aan voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en jeugdinitiatieven is prioritair.

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema onderwijs.

 

Ons progressief kind- en jeugdvriendelijk beleid vertrekt vanuit kansen voor en sterktes van kinderen en jongeren, met het kinderrechtenverdrag als richtinggevend kader.

We verhogen de capaciteit en diversiteit van het jeugdwerk en vakantie-aanbod. We versterken de (vaak vrijwillige) inzet van talloze jongeren en jeugdverenigingen. Tegelijkertijd erkennen en ondersteunen we ook experimentele jeugdwerkvormen die ontstaan van onderuit, vanuit jongerensubculturen en migratieachtergronden, zodat elk kind/elke jongere een vrijetijdsbesteding vindt volgens zijn noden, behoeften en talenten.

We aanzien kwetsbare kinderen en jongeren in de eerste plaats als kinderen en jongeren tout court. We bewaken dus goed dat onze basisdienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is, in alle beleidsdomeinen, zonder taboe om hulp te zoeken als het nodig is. Binnen het jeugdbeleid is het (sterke, kritische en onafhankelijke) jeugdwelzijnswerk onze partner.

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema kind- en jeugdvriendelijke stad.