OCMW Gent zet verder in op individuele begeleiding

Binnenkort moet er voor elke leeflooncliënt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie opgesteld worden, een soort contract met afspraken tussen het OCMW en de cliënt. Dat was al verplicht voor min-25-jarigen.

Nu de federale regering een GPMI verplicht voor alle cliënten binnen de drie maanden, bestaat het risico dat dit een standaard document wordt en geen individueel plan, afgestemd op de situatie van de cliënt en resultaat van een échte onderhandeling tussen OCMW en cliënt. Dit bevroeg Groen OCMW-raadslid Evita Willaert dan ook op de OCMW-raad. Want ook al komt er een hoop administratie bij, toch moeten we er over waken dat we op individuele basis blijven werken en zo de cliënt beter kunnen begeleiden.

OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) benadrukte dat het GPMI een instrument moet blijven om mensen te versterken. Wederzijdse afspraken moeten heel duidelijk en concreet met de cliënt overlegd worden. Zo wil het Gentse OCMW blijvend het beste maken van dit strakkere keurslijf dat de federale overheid oplegt en dat de autonomie van de OCMW's beknot. Het OCMW Gent zal de tijd blijven nemen om tot een respectvol onderhandeld GPMI te komen en onze cliënten voldoende sterk te maken.

Tags: