OCMW Gent bereikt oudere Gentenaar met migratieachtergrond

Cengiz Cetinkaya – Raad voor Maatschappelijk Welzijn – 10 maart 2016 – Mondelinge vraag over een evaluatie van de samenwerking tussen het OCMW & verenigingen en federaties van Gentenaars met een migratieachtergrond

 

De Gentse senioren met een migratieachtergrond werden als doelgroep al te lang onvoldoende bereikt door het OCMW Gent. Daarom startte in 2013 een proefproject waarbij het OCMW een samenwerking aanging met vrouwenorganisaties, moskeeën en verenigingen van Gentenaren met een migratieachtergrond. Het doel: de oudere Gentenaar met een migratieachtergrond bereiken door aanspreekbaar te zijn in hun vertrouwde omgeving en ze finaal zelf de weg te laten vinden tot bij het OCMW.
Nu, drie jaar later, is het tijd voor een evaluatie en vroeg Groen OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya naar de bereikte doelgroepen, het aantal bereikte mensen en een evaluatie vanuit het OCMW en de verenigingen. OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) gaf veelbelovende resultaten weer. Met meer dan 280 bereikte Gentenaars, uit een waaier aan nationaliteiten en een unaniem positieve evaluatie van zowel de verengingen als het OCMW is het project een succes. Cengiz was dan ook verheugd dat het idee, dat drie jaar geleden mee door zijn initiatief is ontstaan, ondertussen vruchten afwerpt. Een verdere uitbreiding van de zitdagen is gepland en er zal ook een extra medewerker aangenomen worden om de samenwerkingen te intensifiëren.

Tags: