Nog geen oplossing voor recrutering Gentse flikken

Zeneb Bensafia - Commissie Algemene Zaken - 19 september 2016 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Rekrutering politieagenten 
 

In de commissie Algemene Zaken werd door raadslid Yüksel (CD&V) de problematiek van rekrutering bij de Gentse politie nogmaals ten berde gebracht, nadat Groen collega Bram Van Braeckevelt dit in het verleden al paar keer gedaan had. Bram kaartte het gebrek aan diversiteit bij de Gentse politiekorps meermaals aan. Een nog niet opgelost probleem, daarom wou Groen raadslid Zeneb Bensafia van burgemeester Termont (sp.a) weten welke stappen de voorbije periode ondernomen werden.

De burgemeester maakte bekend dat de politiezone Gent binnenkort met een eigen promotiecampagne wil starten onder de noemer ‘echt (fl) ik’. Deze campagne legt de nadruk op het vinden van kandidaten uit alle gemeenschappen en op hoe onze Gentse flikken dicht bij elke gemeenschap in Gent willen werken. Dit met de slogan 'uw politie altijd dicht nabij’ indachtig. Hiervoor is echter nog de toezegging nodig van de minister van Binnenlandse Zaken, gelet op het feit dat de rekruteringsprocedure op Federaal niveau gebeurt. Bovendien blijft de politiezone van Gent geconfronteerd met de financiële beperking. Gent wordt betoelaagd voor 965 mensen terwijl er effectief 1060 politiemensen in dienst zijn . Dit verschil wordt nu bijgepast door de stad Gent. Van zodra de minister de toestemming geeft voor eigen rekrutering, met de nodige financiële betoelaging, kan de campagne starten. Zo niet, zei de burgemeester, blijven we het probleem aankaarten. Dit voorlopig zonder succes.

Tags: