Nieuwe taxibalk voor alle Gentse taxi’s en nieuw Taxicharter

Tijdens een taxi-event op 28 mei 2016 werd de eerste nieuwe Gentse taxibalk met blauw-witte kleur in gebruik genomen. Deze taxibalk zal de herkenbaarheid van de Gentse taxi’s verhogen en zal taxichauffeurs van buiten Gent ontmoedigen om hier hun diensten aan te bieden. Tegen vrijdag 1 juli 2016 rijden alle Gentse taxi’s met de nieuwe unieke balk. Bovendien tekenden de aanwezige taxichauffeurs het nieuwe Taxicharter. Taxichauffeurs die zich onaangepast gedragen ten overstaan van hun klanten of derden brengen imagoschade toe aan de volledige sector. Er werd door de Stad, in overleg met de taxisector, een gedragscode ontwikkeld. Dit charter bevat een aantal gedragsregels die een aanvulling vormen op de wettelijke regels.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw: “We hechten veel belang aan een deugdelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. Met dit taxicharter vragen we een engagement aan de taxisector om de kwaliteit onder de Gentse taxi’s te garanderen.”

Tags: