Nieuwe stap tegen fietsdiefstal

Wie fietst is gelukkiger. Al kan het ook wel eens tegen zitten. Niets zo vervelend als merken dat je stalen ros gestolen is. Alle inspanningen ten spijt werden er in Gent de laatste maanden meer fietsdiefstallen aangegeven dan in dezelfde periode in 2015. Groen fractieleider Bram Van Braeckevelt stelde op de commissie Algemeen Beleid voor om het installeren van zenders in fietsen te onderzoeken. 

Het installeren van zenders, naast de standaardcontrole van de politie en de lokfiets, zorgt voor een versterkt beleid rond fietsendiefstallen. Wanneer een fiets gestolen wordt, kan de fiets (en dief) gemakkelijker teruggevonden worden door het signaal dat de zender uitzendt. Dit systeem werd in Mechelen onlangs ook opgestart.

De politie reageerde positief op het idee van de fietszenders. Ze wil dan ook de piste verder onderzoeken en overleggen met de Fietsersbond. Bram beklemtoonde wel de nood aan een goed juridisch kader in functie van de privacy. Er moet voor gezorgd worden dat enerzijds niet iedereen de signalen van de zenders zou kunnen opvangen en anderzijds het uitsturen van de signalen pas actief wordt bij aangifte van diefstal. De politie ondersteunde deze insteek.

Bovendien is het positief dat er een extra stimulans ontstaat om een gestolen fiets ook effectief aan te geven. Op deze wijze krijgt het beleid een beter zicht op de omvang van het probleem en de kan de aanpak  verder  verder verfijnd worden. Het is nu uitkijken naar de verdere concretisering van Brams voorstel.  Hij zal dit blijven opvolgen, want steeds meer Gentenaars nemen de fiets en laten de auto staan. 


Tags: