Nieuwe school aan Offerlaan

Het Nieuwsblad - 30 april 2015

 

Aan de Offerlaan, tussen de Martelaarslaan en de Neermeerskaai, verrijst tegen 1 september 2016 een nieuw schoolgebouw voor zo'n 200 leerlingen van een nieuwe Freinet Middenschool Gent. Het wordt de grootste freinetcampus van het land.
 

De Freinet Middenschool Gent - de leerlingen mogen een naam voor hun school kiezen als het gebouw klaar is - zal vanaf 1 september 2016 freinetonderwijs aanbieden aan leerlingen van het algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs in de eerste graad. Ze zullen er samen leven en leren.

De school komt tussen de gebouwen van het Deeltijds Kunstonderwijs, de Academie voor Schone Kunsten en de gebouwen van de VIP-school. Wat verder ligt de Wingerd.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd via de publiek-private vennootschap Scholen van Morgen. Naast elf klaslokalen zal het complex over een sporthal, een polyvalente zaal en buitenklassen beschikken. Samen zullen die de grootste freinetcampus van het land vormen. De investering bedraagt 9 miljoen euro, zonder BTW en zonder de kosten voor de heraanleg van de omgeving.

Het gebouw komt er niet zonder slag of stoot. Het masterplan voor de campus Offerlaan-Neermeerskaai-Martelaarslaan, dateert al van 2007. De verouderde gebouwen van de Wegendienst bevonden zich midden in een blok van scholen en vormden een barrière. Het nieuwe schoolgebouw moet een link vormen tussen de scholen.

Aan de straatkant komt een luifel. Midden op het terrein wordt een centraal plein ingericht.

De bekende Gentse architect Stéphane Beel ontwierp een groot schoolgebouw dat de spirit van een hechte scholengemeenschap moet oproepen.

'Stad Gent wil zo een vervolgtraject freinetonderwijs aanbieden aan al de leerlingen in de Gentse freinet-basisscholen. Ook voor leerlingen die kiezen voor een meer technisch- of beroepsgerichte opleiding. De vraag is groot', zegt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs.

Tags: