Nieuwe fractieleider voor Groen Gent

Bram Van Braeckevelt wordt de nieuwe fractieleider van Groen Gent. Dat werd door de Groen mandatarissen eerder deze week beslist. Van Braeckevelt (28) volgt daarmee Dirk Holemans op die intern had aangegeven de fakkel te willen doorgeven.

De keuze voor Bram Van Braeckevelt is een keuze voor vernieuwing en verjonging. Hij was tot voor kort nationaal voorzitter van Jong Groen en veroverde na de lokale verkiezingen van 2012 een mandaat in de gemeenteraad als jongste rechtstreeks verkozene. Hij zet als raadslid zijn tanden in een kind- en jeugdvriendelijk Gent en komt op voor gelijke kansen voor mensen in armoede en diegenen voor wie de drempel tot de arbeidsmarkt te hoog is.

Van Braeckevelt: “Het is een eer dat ik het vertrouwen van de collega’s krijg. Gent heeft de grootste Groen-fractie van Vlaanderen. Samen voeren we een sociaal-ecologisch beleid. Als fractieleider wil ik de complementariteit van onze raadsleden en schepenen ten volle uitspelen en onze realisaties meer uitdragen en verankeren.”

Dirk Holemans geeft de fakkel van fractieleider door om zich meer op Oikos te focussen. Als directeur van de Groene denktank Oikos wordt hij vaak gevraagd als spreker op studiedagen en avondlezingen in binnen- en buitenland. Dirk Holemans: “Met het succes van Oikos wordt de ambitieuze combinatie, fractievoorzitter in Gent en drijvende kracht achter de Groene denktank in Vlaanderen, stilaan een onmogelijke zaak. Ik was graag fractieleider, maar dit is de juiste afweging en timing. Door nu de fakkel door te geven aan Bram Van Braeckevelt, jong maar vol talent, draag ik mijn steen bij om deze belangrijke verjongingsoperatie af te ronden. Groen Gent is klaar voor de toekomst, en daar ben ik trots op.”

Dirk Holemans blijft gemeenteraadslid en zal zich nu focussen op het schrijven van een boek dat aantoont dat de strijd tegen milieuvervuiling en ongelijkheid dezelfde strijd is.

Bram Van Braeckevelt: “Dirk heeft als fractieleider de overgang naar het werken in de meerderheid in goede banen geleid. Met zijn geschiedenis als partijvoorzitter, parlementair en raadslid in Gent heeft hij als ervaren rot in het vak een belangrijke rol in deze complementaire fractie.”

Eerder deze maand werd een nieuw partijbestuur en voorzitter (Wouter Vanhove) voor Groen Gent verkozen. Na een nieuw jong Gents parlementslid, Evita Willaert, werd Liliane De Cock de nieuwe fractievoorzitter in het OCMW. Ook Liliane heeft heel wat politieke kilometers op haar teller. Met de aanduiding van Bram Van Braeckevelt als fractieleider, start Groen Gent met een nieuwe equipe aan 2015, met een complementaire mix van verjonging en ervaring.