Nieuwe boulevard naar hartje Gent: de Belfortstraat is klaar

Op 8 juli heropende schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw de Belfortstraat door het lintje tussen de bomen te knippen. “Het nieuwe ontwerp van de Belfortstraat geeft meer ruimte aan wandelen en beleven. Er zijn nieuwe bomen geplant en bredere voetpaden aangelegd met ook plaats voor terrassen. Het is een echte boulevard richting de historische kuip geworden,” klinkt het bij de schepen. Er is gekozen voor Haagbeuk als boomsoort omdat die zich gemakkelijk laat snoeien. De bomen krijgen de vorm van een zuil. Op die manier blijft ook het zicht op de historische gevels van de Belfortstraat gevrijwaard. De nieuwe Belfortstraat is ook ‘future proof’: de tramsporen liggen klaar voor tramlijn 3. Filip Watteeuw: “Wij zijn vragende partij om snel werk te maken van de vertramming van lijn 3, maar in de tussentijd hebben we rubbers in de tramsporen laten leggen zodat fietsers hiervan geen last ondervinden. Een primeur!” De heraanleg van de Belfortstraat vormt het sluitstuk van het KoBra-project dat in 2009 startte met de nieuwe Korenmarkt. Wanneer dit najaar ook de Botermarkt helemaal is afgewerkt, zijn de KoBra-werken definitief achter de rug.

Tags: