Nieuw ruimtelijk structuurplan zet Gent op de kaart van de toekomst

Enkele gemeenteraadsleden fronsten de wenkbrauwen toen Groen-raadslid Dirk Holemans op de gemeenteraad zijn tussenkomst bij 'Ruimte voor Gent, structuurvisie 2030' begon met een grafiek.

Op de grafiek is duidelijk een verschil te zien tussen de nachtelijke temperaturen in Melle, Wondelgem en de Gent. Hiermee toonde Dirk aan dat de slechte ruimtelijke ordening in het verleden, met te weinig ruimte voor blauw en groen in de stad, mee verantwoordelijk is voor het nachtelijke hitte-eiland in de stad. Als we Gent beter willen voorbereiden op de toekomst, moeten we nu werk maken van een betere ruimtelijke ordening. Dat doen we met dit plan onder andere door te kiezen voor een betonstop, voor meer  ruimte voor water en groen.

In een stad die blijft groeien is dat geen sinecure, maar wel hoogst noodzakelijk. Dit ontwerp van plan leest misschien niet als het meest sexy beleidsdocument maar het belang ervan mag niet overschat worden, ging Dirk verder. Dit plan biedt een set van afwegingskaders en werkwijzen aan, om in de nabije en verdere toekomst verantwoord ruimtelijke en maatschappelijke keuzes te maken en kansen te benutten. Vandaag maken we dus keuzes waar Gentenaars binnen tien of twintig jaar van kunnen genieten. Eén van de belangrijkste beleidsdocumenten van de Stad dus…

De volledige tussenkomst van Dirk kan je hier lezen. 
Onder dit artikel vind je het Ruimtelijk structuurplan terug. (pdf)

Tags: 

Bijlagen: