Nieuw reglement erkenning dierenverenigingen

Tine Heyse - Commissie Welzijn, Werk en Milieu – 15 maart 2016 – stadhuis

 

Gent heeft de laatste jaren stevige stappen gezet inzake dierenwelzijn. Stad Gent heeft een samenwerkingsovereenkomst – met financiële toelage – met twee dierenasielen, namelijk het Dierenasiel Citadelpark en de Poezenboot. Samen met het Dierenasiel Citadelpark zal ook een nieuw asiel gebouwd worden aan de Watersportbaan. In Gent zijn echter nog andere verenigingen actief rond dierenwelzijn. Daarom stelde schepen van dierenwelzijn Tine Heyse een nieuw reglement voor om dierenverenigingen te erkennen. Tine Heyse: “Met dit reglement erkennen we de inspanningen voor dierenwelzijn van deze verenigingen. Door deze erkenning kunnen ze bijvoorbeeld materiaal ontlenen bij de stedelijke uitleendiensten of vergaderlokalen en zalen van Stad Gent huren aan een voordeeltarief. Hierdoor houden de verenigingen meer middelen over om effectief te besteden aan dierenwelzijn.”
 

Tags: