Nieuw online platform voor kinderopvang

Gedaan met stressen bij het zoeken van een plaatsje in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Aanstaande ouders vinden voortaan op één website (www.kinderopvang.gent) alle kinderopvang voor baby’s en peuters. Ze kunnen er ook hun opvangplaats aanvragen. Wie moeite heeft met digitaal inschrijven, kan bellen naar Gentinfo (09 210 10 10). Partners zoals het OCMW of de Inloopteams kunnen een aanvraag indienen voor de ouder. En wie 6 maanden voor startdatum nog geen opvangplaats heeft, krijgt ondersteuning van de medewerkers van Kinderopvangpunt Gent. Stad Gent investeerde 55.000€ om het digitale platform op poten te zetten. Daarnaast zorgde de Stad voor een coördinator voor deze nieuwe dienstverlening. Schepen Elke Decruynaere: "Onze stad hoort hiermee bij de koplopers in Vlaanderen. Kinderopvangpunt Gent maakt de zoektocht naar een geschikte opvangplaats voor ouders veel eenvoudiger.  Bovendien krijgt de Vlaamse Overheid nu echt zicht op de opvangnood in onze stad. En zal ze hopelijk de middelen vrijmaken om het aantal plaatsen nog verder uit te breiden."

 

Tags: