Nieuw mobiliteitsplan Gent voor meer leefkwaliteit en bereikbaarheid

De Stad Gent zet vandaag opnieuw een historische stap wat betreft mobiliteit. Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en het voetgangersgebied in 1997, kiezen we in 2014 weer resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent.

Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur overal de ‘zone 30’ in voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur wordt versterkt. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.

Gentenaars maken per dag liefst 650.000 verplaatsingen, waarvan meer dan de helft met de wagen. Daarnaast komen er elke dag een grote hoeveelheid mensen naar de stad om er te werken, naar school te gaan, te winkelen of gewoon te genieten. Met als gevolg: een dichtslibbend wegennet, een onveilige mix van auto’s, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en te veel fijn stof in de lucht. Het mobiliteitsplan biedt hierop een antwoord.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw: ‘Het nieuwe Mobiliteitsplan zorgt voor een leefbaar en bereikbaar Gent. De mobiliteit doordacht verduurzamen betekent de bewegingsvrijheid, de gezondheid, de veiligheid en de leefkwaliteit van de huidige en de toekomstige generaties burgers bevorderen. Het biedt toegang tot diensten en activiteiten in en rond de stad voor iedereen. Het aantal autoverplaatsingen steeg sinds 2001 immers met 13% terwijl de bevolking in dezelfde periode met 9,7% steeg. Deze trend willen we ombuigen want onze stad heeft meer ademruimte nodig.’

Alle details over het nieuwe mobiliteitsplan, vindt u hier: www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan.