Nieuw circulatieplan voor Gentse binnenstad definitief goedgekeurd

Op dinsdag 23 febaruri werd het circulatieplan en het voorstel van referendum nogmaals besproken, na de schorsing van maandag 22 februari (lees hier meer hierover). Het geamendeerde plan werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De oppositie, en in het bijzonder de N-VA, blonk nogmaals uit door  het gebrek aan eigen en eigentijdse voorstellen; en met dit circulatieplan, dat een onderdeel is van het nieuwe Mobiliteitsplan voor Gent, zet de Stad Gent opnieuw een historische stap op het vlak van mobiliteit en participatie, zo stelde Dirk Holemans  in zijn tussenkomst vanavond. Zijn tussenkomst kan je hier lezen.  

Dirk, mede-indiener van het amendement bij dit nieuwe plan, verwijst daarmee naar de eigentijdse methodieken die het bestuur zal inzetten bij de invoering van dit plan. Het gaat resp om:

Oplossingsgerichte dialoog

Nu het circulatieplan definitief is goedgekeurd, start in maart 2016 een gestructureerde dialoog met specifieke doelgroepen zoals zorgverstrekkers, aannemers, mensen met een beperking, enzovoort. In het voortraject van het circulatieplan was er al overleg met veel van deze mensen. In de mate van het mogelijke werd dan ook al eerder rekening gehouden met hun bekommernissen. De nieuwe dialoog is er op gericht om oplossingen uit te werken voor heel specifieke problemen per doelgroep, zonder te raken aan de uitgangspunten van het circulatieplan. De gesprekken met de doelgroepen worden gepland tussen maart en juni 2016. In de periode tussen juli en oktober 2016 worden de oplossingen voor de doelgroepen concreet uitgewerkt.

Kwalitatieve bevragingen

Van zodra het circulatieplan is ingevoerd, op 3 april 2017, wordt een systeem van representatieve kwalitatieve bevragingen opgezet. Hierbij zullen Gentenaars en bezoekers bevraagd worden over een aantal thema’s die verbonden zijn met het circulatieplan voor de binnenstad. De resultaten van deze bevragingen kunnen inspirerend werken voor de verdere verfijning van het circulatieplan en voor de oplossingsgerichte aanpak van mogelijke problemen. Zo kunnen burgers en bezoekers het verdere proces na de invoering van het circulatieplan mee stofferen, adviseren en sturen.

Burgerkabinet

Samen met de invoering van het circulatieplan, wordt een ‘burgerkabinet’ samengesteld. Het bestaat uit 120 à 150 Gentenaars die om de vier maanden samenkomen (juni 2017, oktober 2017, januari 2018 en mei 2018) om het circulatieplan mee te evalueren. Dit burgerkabinet moet een afspiegeling zijn van de Gentse bevolking. Het oordeel en de adviezen van het burgerkabinet worden gebruikt om het circulatieplan te verbeteren en om oplossingen te realiseren voor specifieke problemen.

Er zal vanzelfsprekend een wisselwerking zijn tussen het burgerkabinet en de kwalitatieve bevragingen. De thema’s van de bevragingen kunnen mee bepaald worden door het burgerkabinet.

 

Het goedgekeurde circulatieplan biedt creatieve, vooruitstrevende oplossingen voor de binnenstad waarbij leefkwaliteit en bereikbaarheid hand in hand gaan. Hiermee volgt Gent het voorbeeld van andere vooruitstrevende Europese zoals Bologna, Groningen en Kopenhagen. Andere steden, waarin zoals in  Gent veel ‘beweegt’. Letterlijk en figuurlijk. En dat moet zo blijven in Gent. Het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad gaat daar voor zorgen. Want ons vastrijden is uiteraard geen optie.

 

Tags: 

Datum agenda: 

dinsdag, februari 23, 2016