Nieuw Actieplan Kraken

De nieuwe kraakwet trad half november in werking. Deze wet stelt niet langer enkel het binnendringen, maar ook het onrechtmatig verblijven in een woning van een ander strafbaar. Hierdoor kunnen politie en de gerechtelijke instanties kordater optreden. Nu deze wet er is, komt het Gentse college met een Actieplan Kraken. Het plan bevat 11 concrete acties, gestoeld op drie  pijlers: bescherming van ieders woning, optimaliseren van de OCMW-hulpverlening en aanpak van de leegstand. Raadslid Dirk Holemans is tevreden dat het bestuur het recht op wonen integraal wil aanpakken. Want bij kraken zijn er alleen maar verliezers, stelde Dirk tijdens de bespreking.

 

Eigenaars zijn terecht kwaad wanneer hun (tijdelijk leegstaande) woning plots gekraakt wordt. Voorheen konden ze er weinig tegen ondernemen maar met de nieuwe wet kunnen politie en parket voortaan kordater optreden. Daarnaast onderneemt de Stad bijkomende acties om kraken te voorkomen.

Ten gronde blijven uiteraard voldoende woningen de beste preventie tegen kraken. Daarom werd reeds een Task-force Wonen opgericht, die bijkomende oplossingen moet bieden voor de woonnoden van mensen en gezinnen in een precaire woonsituatie. Ook de uitbreiding van de nachtopvang voor deze gezinnen, in afwachting van meer structurele oplossingen, is daarom een goede zaak. Dirk legde ook de vinger op de wonde bij Fedasil, het federaal agentschap verzaakt aan zijn wettelijke plicht om minderjarigen met een precaire verblijfssituatie te huisvesten.

Tenslotte ging Dirk in op de vaststelling dat niet elke eigenaar het even ernstig neemt met de strijd tegen leegstand. Daarom is het goed dat het College besliste de Dienst Woontoezicht te versterken om de leegstand beter aan te pakken. Een anti-kraakbeleid gaat hand in hand met een krachtig beleid ter bestrijding en voorkoming van leegstand. Leegstand en verkrotting zorgt voor stadskankers, bezorgt buren een onveiligheidsgevoel, geeft een buurt een verloederde en verpauperde indruk én maakt kraken mogelijk. Daarom is de Groen-fractie tevreden dat hier harder wordt op ingezet.

Tags: