Mobiliteitsplan: hoe gaat het nu verder?

Hoe gaat het nu verder? De komende maanden gaat schepen Filip Watteeuw met het plan de hort op. Er zijn infoavonden op 5 en 6 november waar iedereen zijn gedacht kan komen zeggen, een debat in de gemeenteraad en overleg met allerlei organisaties. Het plan is officieel 'nog vatbaar voor goede suggesties'. Maar aan de grote beslissingen zal er niet veel meer veranderen. Eind januari zou het plan door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden en kort daarna de zone 30 ingevoerd. De grote ommezwaai is voor het voorjaar van 2016, wanneer de 'knipschaar' wordt bovengehaald en het voetgangersgebied verdubbelt.

Tags: