Parkeerplan als hefboom voor betere mobiliteit

De Stad Gent pakt uit met een gloednieuw parkeerplan met duidelijke uitspraken over hoe de Stad de parkeeruitdagingen voor fietsen en auto’s wil aangaan.

Dat parkeerplan is een belangrijk onderdeel van het vernieuwde mobiliteitsplan dat de Stad Gent later dit jaar zal voorstellen. Gent wil met het algemene mobiliteitsplan gericht werken naar een leefbare, bereikbare, verkeersveilige, klimaatneutrale en kindvriendelijke stad.

Onderaan deze infopagina vindt u de ontwerpnota's die op 30 juni 2014 werden toegelicht op de Themacommissie over het parkeerplan. Dit strategisch beleidsplan moet dit najaar nog worden goedgekeurd door de Gemeenteraad. Daarna kan de concrete uitvoering van start gaan.

 

Het parkeerbeleid is een essentiële sleutel om de hoge ambities te kunnen realiseren. Goed gekozen parkeermaatregelen zijn bijvoorbeeld erg doeltreffend om de binnenstad autoluwer te maken en minder doorgaand verkeer door woonstraten te sturen. Dat hoeft dus zeker niet ten koste te gaan van wie de auto nodig heeft. Ook de handelaars in onze stad moeten goed bereikbaar blijven. Onder meer voor bewoners, klanten of leveranciers is uitgezocht hoe zij zich het best parkeren.

Het overkoepelende mobiliteitsplan linkt de parkeermaatregelen met andere strategische keuzes zoals voor snelheidsregimes, verkeerscirculatie, fietsen, openbaar vervoer, vrachtvervoer en milieu.

Met dit parkeerplan kiest Gent voluit voor de bewoners. Er zullen meer voorbehouden bewonersplaatsen worden voorzien, waarvan sommige een dubbele functie krijgen zodat zorgverstrekkers en wagens voor noodinterventies makkelijker kunnen parkeren. Ook voor de bereikbaarheid van de handelaars is er de nodige aandacht. Er zullen ook extra fietsenparkings komen in de binnenstad én we zetten nog meer in op Park & Rides, waarbij alle aandacht gaat naar een gemakkelijke, alternatieve oplossingen om in de binnenstad te geraken.

Parkeerplan in grote lijnen

Parkeermaatregelen zijn geen doel op zich; het zijn hefbomen om minder verkeer te genereren, verplaatsingen in te korten in afstand en tijd, mensen te stimuleren om zich meer anders te verplaatsen, om het vervoerssysteem schoner en efficiënter te maken en tegelijk de stad bereikbaar te houden. Op die manier maken we onze stad leefbaarder en beter bereikbaar voor wie er écht moet zijn.

Dit zijn enkele krachtlijnen uit het parkeerplan voor Gent:

  • De parkeerregimes in Gent worden hertekend naar meer homogene blokken, met een eigen profiel: een centrumzone, een zone tot aan de R40 en de as met de Blaisantvest, twee stationszones (Sint-Pieters en Dampoort) en nog een laatste tariefzone die in de plaats komt van het systeem met parkeerschijf.
  • De nieuwe tariefzones geven aan waar bewoners, bezoekers, pendelaars, klanten,… zich bij voorkeur parkeren. Aansluitend krijgt ook de invulling van Park & Ride een nieuw elan, onder meer in functie van evenementen.
  • De parkeerrichtlijnen voor nieuwe bouwprojecten zijn afgestemd op de herschikte parkeerzones.
  • Een parkeermakelaar zal innovatieve concepten ontwikkelen om de bestaande parkeercapaciteiten in Gent beter te benutten, zowel voor fietsen als voor auto’s.
  • De parkeerbehoeften voor fietsers zijn opgesplitst in herkomst (vooral woningen) en bestemming (scholen, winkels,…), met specifieke actiepunten.

Infomarkt

Eind augustus, begin september vindt een infomarkt plaats over de inhoud van het parkeerplan Gent. Die sluit aan op de infomarkt van eind 2013 over het voorbereidend onderzoek voor dat parkeerplan. Ook over het globale mobiliteitsplan zal de Stad dit najaar uitvoerig communiceren.

Tags: 

Bijlagen: