Nieuw actieplan tegen fietsdiefstal

Filip Watteeuwvoorstelling actieplan fietsdiefstal - wekelijkse persconferentie – stadhuis – 11 september 2014

De Gentse stedelijke Werkgroep Fietsdiefstallen heeft een nieuw gezamenlijk ‘Actieplan fietsdiefstal’ klaar. Daarin zijn alle maatregelen samengebracht op het vlak van preventie, curatie en handhaving. Van gerichte sensibilisatie en extra fietsenstallingen, over controle op tweedehandsfietsenmarkten tot het gebruik van een lokfiets door de Politie Gent. Vanaf september 2014 wordt de informatie over elke opgehaalde fiets bovendien beschikbaar op de website www.gevondenfietsen.be. Op die manier kunnen mensen zelf nagaan of hun fiets werd opgehaald. Of het slachtofferschap daalt, zal worden gemeten in de driejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor. Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw: ‘Door middel van sensibilisering naar o.a. studenten, meer aandacht voor fietsgravering, goede bewaakte fietsenparkings en een nauwe samenwerking met de politie voor handhaving, doen we er alles aan om het aantal fietsdiefstallen in Gent te beperken.’ Meer info vind je hier.