Motie voor een volwaardig voorstadsnet in het nieuwe vervoersplan van de NMBS

De Gentse gemeenteraad heeft op 17 december een motie gestemd met de duidelijke vraag aan de NMBS om het nieuwe vervoersplan te herzien. Een voorstadsnet is immers cruciaal voor de Gentse mobiliteit. Het station Gentbrugge krijgt daarin extra aandacht, gezien het hevige reizigersprotest.

Op 14 december ging het nieuwe vervoersplan van de NMBS van start. Ondanks het positieve nieuws dat het aantal verbindingen in het station Gent Sint Pieters erop vooruit gaat, worden de kleinere stations van Gent en rand het kind van de rekening. Met name de stations Gentbrugge, Drongen, Wondelgem en Merelbeke zien een onaanvaardbare achteruitgang in hun bediening en rechtstreekse verbindingen.

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van raadsleden Sara Matthieu (Groen) en Sven Taeldeman (Sp.a) door schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw blijkt dat de stad dit reeds tijdens eerder overleg met de NMBS heeft aangekaart, echter zonder resultaat. Nochtans is het reizigersprotest groot, alleen al de actiegroep SOS Gentbrugge verzamelde op korte tijd meer dan 1300 handtekeningen van pendelaars en buurtbewoners met de vraag de dienstverlening in hun station te vrijwaren.

De noodzaak en de ambitie om tot een degelijk Gents voorstadsnet te komen, is reeds 10 jaar duidelijk in alle Gentse beleidsplannen rond mobiliteit en openbaar vervoer in het Gentse (bv. Pegasusplan, Mobiliteitsplan Gent, alle ruimtelijke structuurplannen, e.a.). Het voorstadsnet is tevens een belangrijk onderdeel van het vernieuwd en voorliggend Ontwerp-Mobiliteitsplan Gent. Het nieuwe NMBS-vervoersplan houdt hier onbegrijpelijkerwijze geen rekening mee.

Om dit appel op de NMBS kracht bij te zetten werd er op voorstel van de gemeenteraadsleden Sara Matthieu (Groen), Sven Taeldeman (Sp.a) en Sami Souguir (Open VLD), en ondersteund door de voltallige democratische oppositiein  de gemeenteraad een motie gestemd. Deze vraagt een herziening van het vervoersplan, een herstel van het aanbod in de voorstadsstations en een kwaliteitsverbetering van de stations zelf. Overleg tussen het kabinet Filip Watteeuw en NMBS gaf enigszins hoop: men had wel oren naar de uitrol van een Gents Voorstadsnetwerk. Hopelijk grijpt men de geplande evaluatie van het vervoersplan meteen ook aan om een en ander terug te draaien.

De tekst van de motie van je hier, alsook Sara's tussenkomst op de gemeenteraad.