Knippen Voldersstraat Gent wordt positief onthaald

7 op de 10 ondervraagden vinden het doorknippen van de Voldersstraat in het centrum van Gent een goede zaak. Dat blijkt uit een enquête van het Mobiliteitsbedrijf bij 139 passanten, handelaars, klanten, buurtbewoners, fietsers, voetgangers en autogebruikers. Het college van burgemeester en schepenen heeft vanmorgen 31 januari 2014 dan ook beslist dat de paaltjes in de Voldersstraat blijven staan. De Voldersstraat is een van de drukst befietste straten van Gent. Sinds 9 december2013 is de straat in de richting van Onderbergen afgesloten met paaltjes.

In december 2013 werden paaltjes geplaatst in de Voldersstraat. Het ging om een proefproject. Doordat de Recollettenbrug onderbroken was voor werken, maakte veel verkeer gebruik van de Voldersstraat om zo de omgeving Onderbergen en Sint-Michiels te bereiken. Daarop besliste het stadsbestuur om paaltjes te plaatsen in de richting van Onderbergen. De bedoeling was om de veiligheid voor de fietsers op deze belangrijke fietsroute te verhogen en om er het doorgaand autoverkeer te ontmoedigen. Nu is het proefproject geëvalueerd.

Schepen Filip Watteeuw: ‘We hebben 139 mensen in de Voldersstraat bevraagd. 7 op de 10 zeggen ons dat de verkeerssituatie er verbeterd is. Liefst 8 op de 10 shoppers staan positief tegenover deze maatregel. Ze vinden dat winkelen in de Voldersstraat nu veel veiliger en comfortabeler is. Bij de fietsers is zelfs 9 op de 10 tevreden. Voor ons is dit een heel duidelijk signaal. Daarom hebben we beslist dat de paaltjes er blijven staan.’  

De handelaars zelf reageerden eerder afwachtend. Momenteel is iets meer dan de helft van hen overtuigd dat de situatie een verbetering is. Opvallend is nochtans dat 80% van hun klanten wel voorstander is. Mogelijks zullen meer tevreden klanten op termijn ook zorgen voor meer tevreden handelaars. Vooral over het laden en lossen van hun goederen zijn de handelaars bezorgd. Schepen Filip Watteeuw: ‘We overwegen om de paaltjes te vervangen door een systeem van dynamische afsluiting. Op die manier zullen leveranciers met een vergunning wel weer via de Korte Meer kunnen inrijden. We zullen dit voorstel wel eerst nog onderzoeken op zijn haalbaarheid.’ 

Uit de bevraging blijkt ook dat liefst 89% van de fietsers het knippen van de Voldersstraat een goede ingreep vindt. Ook de helft van de automobilisten reageert positief, omdat naar hun aanvoelen de verkeersdrukte in de binnenstad verminderd is door de maatregel. Tot slot is het opmerkelijk dat 76% van de Gentenaars de maatregel toejuicht. Bij de bezoekers is dat 54%.

De handelaars en buurtbewoners uit de Voldersstraat en omgeving worden per brief op de hoogte gebracht van de bestendige situatie. Op termijn zullen de Hoornstraat en het stuk Voldersstraat aan de kant van de Veldstraat heraangelegd worden, zodat ze beter aansluiten bij het winkelwandelgebied van de Veldstraat.

 

Tags: