Groencafé Mobiliteitsplan

Gent zet vandaag opnieuw een historische stap wat betreft mobiliteit. Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en het voetgangersgebied in 1997, kiezen we in 2014 weer resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent.

Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur overal de ‘zone 30’ in voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur wordt versterkt. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.

Je vindt het integrale plan op www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan.

Op het Groencafé laten experts en ervaringsdeskundigen hun licht schijnen over het nieuwe plan, en je kan er van gedachten wisselen met hen en met onze mandatarissen. Hebben alvast toegezegd:

- Prof. Dirk Avonts, Ademloos, gespecialiseerd in fijn stof problematiek

- Bruno Delille, voormalig staatssecretaris mobiliteit Brussels Gewest

- Filip Watteeuw (schepen mobiliteit stad Gent)

- Sara Matthieu, gemeenteraadslid Gent

Het Groencafé vindt plaats in stadsbrouwerij Gruut, Grote Huidevettershoek 10.

Om 20u, gratis, iedereen welkom!

Datum agenda: 

woensdag, februari 11, 2015