Bewezen: Gentenaars ruilen de auto stilaan in voor de fiets

Het Nieuwsblad - 21 maart 2015

De omslag blijft voorzichtig, maar de trend van de auto naar de fiets lijkt ingezet in Gent. Dat blijkt nu ook uit de nieuwe stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Het autobezit stijgt in bijna alle centrumsteden, behalve in Gent en Kortrijk, terwijl het fietsbezit er stijgt. Bovendien zijn de Gentenaars samen met de Leuvenaars de autodeelkoningen van Vlaanderen. Gent krijgt in het onderzoeksrapport nog een aantal opvallende opstekers, maar ook harde realiteiten te slikken. De Gentenaar lijst er deze week tien op.

In de stadsmonitor peilt de Vlaamse overheid elke drie jaar naar de leefbaarheid en woonomstandigheden in de dertien centrumsteden in Vlaanderen. Er werden bijna 20.000 Vlamingen bevraagd, onder wie 850 Gentenaars. Geen erg hoog aantal, maar wel representatief volgens de onderzoekers.

De stadsmonitor bevestigt positieve Gentse evoluties, toont zorgwekkende problemen in de stad aan en legt een paar opvallende nieuwe trends bloot. De Gentenaar doorploegde het ruim vierhonderd pagina's tellende onderzoeksrapport. De komende dagen krijgt u vijf opstekers en vijf harde realiteiten. Vandaag de tweede opsteker.

 

Bewezen: De Gentenaars ruilen de auto stilaan in voor de fiets

De stad Gent zet al een tijdje zwaar in op de fiets. Met het nieuwe mobiliteitsplan dat er aan komt in 2016 schakelt die inzet zelfs nog een versnelling hoger. Maar de tendens is al zichtbaar: uit de stadsmonitor blijkt dat de Gentenaars stilaan de overgang maken van de auto naar de fiets. Een voorzichtige overgang, maar wel een opvallende in Vlaanderen.

Uit de stadsmonitor blijkt dat de Gentenaars en de Kortrijkzanen - in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen - in 2014 stilaan minder met de auto rijden. 'In bijna alle steden is er sprake van een significante stijging van het wagenbezit, behalve in Gent en Kortrijk', klinkt het in de stadsmonitor. In Gent en Kortrijk is er als enige steden dan wel weer een significante stijging van het fietsbezit te zien in vergelijking met 2011.

De trend wordt ook bevestigd door het aantal respondenten dat frequent als autopassagier een vrijetijdsverplaatsing maakt. 'Daar zijn in alle steden significante stijgingen te zien, behalve in Mechelen, Oostende en Gent', klinkt het in de stadsmonitor. Bovendien blijkt het aantal verplaatsingen met de fiets of te voet ook significant gestegen te zijn in Gent, zoals in de meeste centrumsteden.

De stadsmonitor toont ook aan dat Gent en Leuven de twee autodeelhoofsteden van Vlaanderen zijn: gezien per 1.000 inwoners hebben ze met voorsprong het hoogste aantal leden bij Cambio en Autopia, de grootste autodeel-systemen van Vlaanderen. Antwerpen heeft ook veel leden, maar Gent en Leuven hebben een groter ledenaantal per 1.000 inwoners, zegt de stadsmonitor.

De stadsmonitor maakt wel een bedenking. 'Er bestaan in Vlaanderen verschillende autodeel- systemen (vb. Bolides, Tapazz, Dégage!, ...) waarvan Cambio en Autopia momenteel de grootste zijn. Het beeld dat deze indicator schetst, is dus onvolledig.'

Integraal: het onderzoeksrapport van de stadsmonitor 2014

Tags: