Minder ongevallen in uitgebreide zone 30

Op 3 april treedt het Circulatieplan in werking. Eerder al voerde het stadsbestuur een uitgebreide zone 30 in binnen de stadsring, met als doel de levenskwaliteit van de Gentenaars en de verkeersveiligheid te vergroten. Twee jaar na de invoering informeerde Groen fractieleider Bram Van Braeckevelt bij burgemeester Termont (sp.a) naar een stand van zaken rond de verkeerscontrole en de verkeersveiligheid binnen die zone 30.

Het aantal ongevallen blijft verder dalen. Dat is bijzonder positief. Tussen 1 april 2016 en 13 februari 2017 waren er geen dodelijke slachtoffers en blijft het globaal aantal ongevallen dalen met 4%. Deze afname komt bovenop de vermindering van 2 % vorig jaar, toen de eerste impactmeting van de uitgebreide zone 30 gemeten werd. Er waren geen dodelijke slachtoffers in de nieuwe meetperiode, een extra daling van 16% bij zwaargewonden en een vermindering van 6% bij ongevallen met stoffelijke schade. Het aantal lichtgewonden is met 23 extra gevallen licht gestegen, maar blijft ruim onder de situatie vóór de invoering. Bram is tevreden met deze afname van het aantal ongevallen: “In een leefbare stad is verkeersveiligheid belangrijk. Dat twee jaar na de invoering van de zone 30 binnen de stadsring, het aantal ongevallen blijft dalen is goed nieuws. Zeker voor kinderen en jongeren, fietsers en voetgangers die het meest kwetsbaar zijn. Maar ieder verkeersslachtoffer blijft er één teveel. Verkeersveiligheid is daarom een aandachtspunt waar ik als gemeenteraadslid op blijf hameren. Een snelheidsgrens invoeren is één iets, maar het monitoren van de snelheid, sensibilisatie én handhaving mogen niet vergeten worden. Het is dan ook goed dat hierop ingezet wordt en bijkomend geïnvesteerd wordt in slimme flitsers. Niemand betaalt graag boetes, maar leefbaarheid en verkeersveiligheid gaan niet samen met te snel rijden.”

Tags: