Met fusie van Greentrack en Gents Kunstenoverleg schakelt cultuursector klimaatactie versnelling hoger

20 April 2023

Met fusie van Greentrack en Gents Kunstenoverleg schakelt cultuursector klimaatactie versnelling hoger

"De cultuursector werkt zelf actief mee aan de cultuurverandering. Het roer moet om." - Klimaatschepen Tine Heyse

Met Greentrack werkt de Gentse cultuursector al tien jaar aan klimaat en duurzaamheid. De organisatie is nu opgenomen in het Gents Kunstenplatform, dat kunst en cultuur in Gent samenbrengt. Om het klimaatwerk voort te zetten en uit te breiden, krijgen ze de komende drie jaar ongeveer 90.000 euro aan subsidies.

Waarom deze fusie? Sinds de opstart van het Gents Kunstenoverleg in 2020 werken beide organisaties nauw samen. Met deze formele samenvloeiing worden de krachten gebundeld en zullen nog meer Gentse organisaties betrokken worden bij klimaat en duurzaamheid.

"Het netwerk wordt breder, met veel meer organisaties die in contact zullen komen met de werking van Greentrack", zegt Jeroen Van Lysebettens die er een vraag over stelde tijdens de gemeenteraadscommissie Milieu op 18 april 2023.

"Het netwerk wordt breder, met veel meer organisaties die in contact zullen komen met de werking van Greentrack." - Raadslid Jeroen Van Lysebettens

Greentrack Gent zal niet langer een ledennetwerk zijn maar vanaf nu samenwerken met de hele community van het Gents Kunstenoverleg.

Besparen, op energie

Daarbij zal Greentrack blijven focussen op het verminderen van het energieverbruik van gebouwen van de culturele sector. De energiecrisis heeft bij veel cultuurhuizen tot opgelopen kosten geleid.

Om energie te besparen organiseert Greentrack werksessies met gebouwverantwoordelijken, zorgen ze voor kennisuitwisseling en leiden cultuurhuizen toe naar technische begeleiding en financiering voor energierenovaties.

Maar Greentrack gaat ook verder dan energiebesparing. Ze werken samen met hun leden aan sociale gelijkheid, klimaatadaptatie, duurzame producties, reisbeleid en voeding.

Cultuurverandering nodig

De meest organisaties begonnen misschien met het vervangen van hun lampen door ledverlichting, met het isoleren of verminderen van afval, maar vrij snel zijn ze uitgekomen bij nog andere aspecten van de klimaatcrisis.

Daarnaast speelt de sector een belangrijke rol als ambassadeur. "De cultuursector werkt zelf actief mee aan de cultuurverandering. Het roer moet om. En wie kan beter de verhalen over noodzaak en hoop vertolken dan de kunstensector zelf?", zegt klimaatschepen Tine Heyse. "De afgelopen tien jaar is al veel gebeurd in de Gentse cultuurscene."

"De afgelopen tien jaar is al veel gebeurd in de Gentse cultuurscene." - Klimaatschepen Tine Heyse

Er is enorm geïnvesteerd in energiezuinigheid van gebouwen, waarbij ook vaak middelen uit Vlaanderen naar Gent zijn gehaald. Er is een duidelijk bewustzijn over duurzame mobiliteit – ook internationaal.

De catering is steeds vaker vegetarisch, biologisch en lokaal. Bij sommige organisaties zie je duurzame thema’s zelfs terugkomen in de artistieke programma – iets wat tien jaar geleden nog onbespreekbaar was.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.