Meeste Gentenaars zijn blij met uitgebreid voetgangersgebied

De Standaard/Oost-Vlaanderen

 

Uit een grootscheeps mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek bij 1.869 Gentenaars blijkt dat 72 procent de uitbreiding van het voetgangersgebied een goede zaak vindt. Binnen een afstand van tien kilometer overwegen velen zelfs een ander mobiliteitsgedrag.

Uit het uitgebreide onderzoek bleek al dat zowat dertig procent van de Gentenaars fietst en dat het autogebruik met negen procent was gedaald (zie krant van 2 april, red.). Het Leuvense onderzoeksbureau Mas deed een enquête bij 1.869 Gentenaars en liet ze een verplaatsingsdagboek bijhouden.

72 procent vindt de uitbreiding van het voetgangersgebied een goed initiatief. Niet minder dan 79 procent zegt dat het uitbouwen van fietsnetwerken aanzet tot meer fietsen. 59 procent zegt dan weer dat een zone dertig bijdraagt tot een hogere verkeersveiligheid.

Een andere opvallende vaststelling is dat de helft van de Gentenaars die buiten de stadsring wonen en nog met de wagen naar de binnenstad komen, overweegt om dat in de toekomst minder te doen. Van hen zegt 78 procent dat ze meer gebruik willen maken van duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, de tram of de bus en de taxi.

Gentenaars verplaatsen zich meer voor hun ontspanning (sport, cultuur) dan voor het werk. Het gaat om 28 tegenover 27 procent.

Een belangrijke vaststelling is dat een afstand van tien kilometer tussen huis en werk, school of stadscentrum een kantelpunt is. Vroeger lag dat kantelpunt op vijf kilometer. De voorbije drie jaar zie je tot tien kilometer het fietsen verhogen en het autogebruik verminderen.

 


De helft van de Gentenaars vindt dat Gent een fietsstad is en meer dan vier op de tien voelen zich veilig op de fiets, drie op de tien minder veilig. Meer dan drie op de tien vinden dat er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn op het openbaar domein.

Gek genoeg vinden zeven op de tien Gentenaars dat er voldoende openbaar vervoer is, terwijl schepen Filip Watteeuw (Groen) al vaker zijn ongenoegen over te weinig investeringen van De Lijn in Gent uitte.

Er is een groot verschil tussen het verplaatsingsgedrag van Gentenaars naargelang hun woonplaats. In het zuidwesten van Gent (Zwijnaarde, Drongen) is het aantal verplaatsingen als chauffeur het hoogste met 53 procent. In het centrum van de stad ligt dat het laagst met 29 procent.

Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit, ziet in deze cijfers alvast dat er steun is voor zijn mobiliteitsbeleid.

Met het parkeren blijft het sukkelen. Door parkeren nog meer betalend te maken en de parkeertarieven te verhogen, zullen mensen niet sneller de fiets of het openbaar vervoer nemen, zeggen meer dan vier op de tien Gentenaars. Watteeuw zegt dat er over het parkeerplan duidelijker moet worden gecommuniceerd. Niet minder dan 42 procent van de ondervraagden is ontevreden over het onderhoud van de voetpaden. 'We zijn bezig met een grote inhaaloperatie. We hebben de voorbije drie jaar veertigduizend vierkante meter voetpad vernieuwd', zegt Watteeuw. Een kanttekening bij het onderzoek: het werd uitgevoerd in 2015, toen nog niet alle details van het nieuwe mobiliteitsplan bekend waren.