Meer verkeersveiligheid

Wat deze stad nodig heeft om de verkeersveiligheid van iedereen te verbeteren, is een structurele ingreep in het verkeer. Dat stelt Groen-fractieleider Bram van Braeckevelt. Bram komt tot die conclusie, nadat hij de voorbije jaren regelmatig vragen stelde aan de burgemeester over betere handhaving van de verkeersveiligheid.

Burgemeester Termont (sp.a) is bevoegd voor handhaving van de verkeersregels. Bram ondervroeg hem de voorbije jaren met de regelmaat van een klok over betere handhaving op diverse moeilijke verkeerspunten in de stad. Op basis hiervan stelt Bram dat de invoering van het Circulatieplan niet enkel de bereikbaarheid van de stad vergroot, maar ook de leefbaarheid en veiligheid. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Het voetgangersgebied breidt uit, waardoor er dus minder conflictsituaties ontstaan tussen auto's, fietsers en voetgangers. Hiernaast weten we dat snelheid een impact heeft op het aantal ongevallen. Zo blijft het aantal ongevallen in de uitgebreide zone 30 dalen. Door de uitbreiding van het voetgangersgebied zal die positieve trend zich verder zetten. Vanaf 3 april wordt daar doorgaand autoverkeer geweerd en krijgen fietsers en voetgangers meer plaats. Tegelijk toont het ongeval van voorbije woensdagnacht dat streven naar verkeersveiligheid een absolute prioriteit moet blijven.

Daarnaast, stelt Bram nog, wordt in de nodige sensibilisering en handhaving op verschillende vlakken geïnvesteerd om verwarring of koppigheid duidelijk en kordaat aan te pakken. Informatiecampagnes, stewards, camera's en in laatste instantie ook boetes zorgen mee voor een meer verkeersveilige context.

Tags: