Meer ruimte voor vleermuizen in Gent

2015 was voor de Stad Gent het jaar van de vleermuizen. Met observaties en wandelingen is de Gentenaar attent gemaakt op de aanwezigheid van deze diertjes. Ook werden op verschillende plaatsen metingen uitgevoerd. Eén van de drie parken waar metingen zijn gedaan is het domein Vyncke-Bovyn in Wondelgem. Daar blijken verschillende soorten vleermuizen te zitten in onder meer een speciaal ingerichte ijskelder. Jammer genoeg is dit belangrijk biodiversiteitspunt recent vernield door vandalen. Daarom vroeg Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans aan bevoegd schepen Tom Balthazar (sp.a) of er plannen waren richting een snel herstel, met goed nieuws als resultaat. Uit het antwoord blijkt dat het herstel al in de planning zit. Tevens is recent het volledige park bekeken in het kader van degelijke huisvesting voor vleermuizen. Het park heeft voor vleermuizen twee grote troeven. Het oude bosbestand is de perfecte habitat voor vleermuizen. En de vier bunkers en ijskelder met grot zijn mogelijks goede overwinteringsplaatsen. Een pad dat over de ijskelder loopt zal op een natuurlijke manier (boomstammen en takken) minder toegankelijk gemaakt worden om de rust te vrijwaren.

De bunkers kunnen ook dienst doen als overwinteringsplaats voor vleermuizenpopulaties. Hiervoor zijn beperkte aanpassingswerken nodig. Nog voor de winter zullen deze ook ingericht worden als vleermuisverblijf.

Tags: