Meer dan tegen een balleke sjotten

De nieuwe KAA Gent Foundation herinnert kinderen eraan dat ze hun dromen mogen volgen. Dit citaat van een stagiare van de Artveldehogeschool vat de werking van de Community rond AA Gent mooi samen: dankzij het spelletje met de bal meerwaarde creëren voor mensen met minder kansen in het leven. Cengiz Cetinkaya, zelf ook bestuurder, is tevreden met het nieuwe beleidsplan van de vereniging.

Meer dan 10 jaar geleden startte AA Gent als een van de eerste met een bescheiden Open Stadionwerking. De voorbije jaren werd hard aan de weg getimmerd onder de naam “Voetbal in de Stad”. Zoals de naam het zegt, de vzw is er in de eerste plaats voor en door Gentenaars. En dat moet en zal ook zo blijven, verzekert Cengiz, want dat blijft verankerd in de statuten van de nieuw opgerichte vereniging. Het nieuwe beleidsplan van de vzw voor de komende jaren gaat daar uitgebreid op in: via allerhande sociale projecten in Nieuw Gent en elders in de stad extra kansen creëren voor zij die het nodig hebben zowel rond gezondheid, bewegen, onderwijs en sport. Het beleidsplan is hier te raadplegen.

Tags: